Earth has no sorrow that Heaven cannot heal

Feat    KIRALINA

Goda nyheter under det senaste dygnet:
Planeten fortsätter att vrida sig runt sin axel med resultat att solen gick upp överallt på jorden.

Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade. Jorden välsignades med 340 000 helt nya ljuvliga människobarn. Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på planeten.

Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt. Hundratusentals nya verkligt bra idéer kläcktes. Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet och vägrade ge upp.


Billions of people smile and refuse to give up

Good news during the last twenty-four hours:
The planet continues to turn around its axis with the result that the sun rose everywhere on earth. Billions of birds sang and an infinite number of flowers bloomed.

Billions of people laughed, learned something new, touched one another with tenderness, loved life and refused to give up.

The earth was blessed by 340 000 completely new, lovely human children. Intelligent, loving and very brave acts were performed each second somewhere on the planet.

Millions of people refrained from saying or doing anything evil. Hundreds of thousands of new, really good ideas were hatched. Billions of people laughed, learned something new, touched one another with tenderness, loved life and refused to give up.